Home > Celoteh > TIPS & TRIK MENOLAK PELAMAR KERJA

TIPS & TRIK MENOLAK PELAMAR KERJA

Alkisah disebuah perusahaan besar di kawasan Keprabon, Djowo Dwipo
terpaksa melakukan beberapa tes wawancara untuk “*tidak*” menerima
calon karyawan baru, tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus
berbahasa EJD (Ejaan Jawa yang nDaksempurna) .

NB: Bagi yang tidak mengerti bahasa jawa, bisa buka kamus bahasa
sansekerta bab pitu jilid telu 🙂

Wawancara dengan Pelamar (1)
G : Kowe nduwe omah opo ora…..?
a : dereng….
G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
a : Lho kok ngaten…… ..?
G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun
sugih.
G : Yo malah ora ketompo
a : Lho kok ngaten…..?
G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

Wawancara dengan Pelamar (2)
G : Kowe nduwe motor opo ora….?
b : Mboten.
G : Ora ketompo
b : Lho kok mboten ketompo ?
G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo
beto ngriki.
G : Wah malah ra ketompo….
b : lho kok ngoten
G : Tempat parkire wis ra cukup.

Wawancara dengan Pelamar (3)
G : Kowé wis lulus sarjana tenan…..?
c : sampun pak….
G : Ora ketompo, kene iki golek sing SMA ae, luwih manutan lan ben
mbayare murah c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
G : Malah ora ketompo…..
c : Lho kados pundi to….?
G : Mengko kowe kerjo mung ngetik skripsi, lek wis lulus mesti golek
kerjo
neng perusahaan liyo

Wawancara dengan Pelamar (4)
G : Kowe seneng guyon opo ora ?
d : Mboten pak, kulo serius nek nyambut gawe.
G : Ra ketompo…..
d : waa……kok ngoten?
G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
d : Sak
jane nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
G : Malah ora ketompo.
d : Lho kok……
G : Engko kowe mung email emailan sing lucu…….

Wawancara dengan Pelamar (5)
G : Kowe mau mrene numpak opo ?
e : Nitih mobil
G : Kowe ora ketompo
e : Sebabipun ?
G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayar terus
e : Wo, kulo wau namung mbonceng, kok
G : Tambah ora ketompo
e : Lho, lha kok … ?
G : Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi!

Wawancara dengan Pelamar (6)
G : Anakmu akeh opo sithik ?
f : Kathah pak
G : Kowe ora ketompo
f : Sebabipun ?
G : Nyambut gawemu ora konsen, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
f : Lha wong namung anak adopsi, kok.
G : Tambah ora ketompo
f : Lho, lha kok … ?
G : Gawe anak wae aras2en, opo maneh nyambut gawe

Wawancara dengan Pelamar (7)
G : Kowe wis ngerti gawéyanmu durung ?
h : Dereng
G : Kowe ora ketompo
h : Sebabipun ?
G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane ?
h : Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok
G : Tambah ora ketompo
h : Lho, lha kok … ?
G : Kowe rak mung arep keminter, to ?

Wawancara dengan Pelamar (8)
G : Kowe ngerti kahanan kantor kene durung
k : Dereng
G : Kowe ora ketompo
k : Sebabipun ?
G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti kantore ?
k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
G : Tambah ora ketompo
k : Lho, lha kok … ?
G : Kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

Wawancara dengan Pelamar (9)
G : Kowe kerep loro ?
m : Mboten
G : Kowe ora ketompo
m : Sebabipun ?
G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
m : Wah, sakjanipun nggih asring
G : Tambah ora ketompo
m : Lho, lha kok … ?
G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

Wawancara dengan Pelamar (10)
G : Kowe biso main Internet ?
n : mBoten
G : Kowe ora ketompo
n : Sebabipun ?
G : Perusahaan ora nompo Buta Internet
n : Wah, sakjanipun nggih saged
G : Tambah ora ketompo
n : Lho, lha kok … ?
G : Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan Internet, to?
Ngentek-entekke pulsa !

Wawancara dengan Pelamar (11)
G : Kowe waras opo ora?
o : Lha, kulo nggih waras to Pak.
G : Ra ketompo….. ..
o : Kenging nopo ……?
G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
G : Malah ra ketompo….. .
o : Pripun to niki….?
G : Mengko aku duwe saingan….. …..
o : &^%$$###@@!! ! !!!!!XYW* *&&^ (gubrak)

Advertisements
Categories: Celoteh Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: